Cursus Braziliaans Portugees Amsterdam

Methode

Algemene informatie
Onze Portugese cursussen zijn bedoeld voor één student of een groepje studenten (maximaal 7). Er wordt rekening gehouden met bestaande kennis van zowel Portugees als Spaans, evenals van andere Romaanse talen, aangezien het leerproces voor mensen zonder kennis van deze talen anders is. Jouw leerdoelen worden ook meegenomen, zoals bijvoorbeeld mondelinge beheersing, een reis naar Brazilië, Portugal of een Afrikaans land, verbetering van de schrijfvaardigheid, etc.

Neurolinguistiek
De methode voor de basisniveaus is gebaseerd op neurolinguistiek en zorgt ervoor dat de student vanaf de eerste les Portugees spreekt. Gedurende de les wordt vooral gefocust op mondelinge oefeningen, bijbehorende schrijfoefeningen om de taal te leren worden gewoonlijk thuis gedaan, wat het leerproces optimaliseert.

Lesmateriaal
De lessen worden gegeven aan de hand van het veelgebruikte boek Falar… Ler… Escrever… Português en aanvullende speciale Tupiniquim materialen worden aan de student aangeboden. Voor alle niveaus worden teksten, audio en video gebruikt. 


Falar... Ler... Escrever - Livro Texto
Authors: Emma Lima, Samira Iunes
ISBN 978-85-125-4310-9

Falar... Ler... Escrever - Livro de Exercícios
Authors: Emma Lima, Samira Iunes
ISBN 978-85-125-4322-2